""

lunes, 3 de enero de 2011

Transgressió
... i tornar a amagar-te darrere del pujol i tornar a fumar-te, un darrere l'altre, aquests "celtes curts" que saben a rebel·lia. La norma es va fer per saltar-la-hi.    "Que et donin" 
Transgresión
... y volver a esconderte tras la colina y volver a fumarte, uno tras otro, esos "celtas cortos" que saben a rebeldía. La norma se hizo para saltársela.  "Que te den"     

sábado, 1 de enero de 2011

Tal vegada ...

Un nou recorregut de 365 dies; nous propòsits, noves il·lusions, o velles, si, tal vegada siguin velles il·lusions renovades. Tal vegada lluitem, tal vegada perdem, o potser aconseguim petits triomfs. Un cicle més amb la vella càrrega de ser els qui som. Tal vegada... Tal vegada tan sol seguim instal·lats en l'estiu de Siam. Un nuevo recorrido de 365 días; nuevos propósitos, nuevas ilusiones, o viejas, si, tal vez sean viejas ilusiones renovadas. Tal vez luchemos, tal vez perdamos, o quizás consigamos pequeños triunfos. Un ciclo más con la vieja carga de ser quienes somos. Tal vez...  Tal vez tan solo sigamos instalados en el verano de Siam.